۰۱
شهریور

چند نوع سقف کاذب داریم؟ معرفی انواع سقف کاذب و اجرای آن …

تا حالا به این فکر کرده‌اید که کناف یا سقف کاذب چیست و چه اتفاقی افتاد که ما از سقف‌های ساده و مسطح قدیمی به طرح‌های مدرن و متنوع در...

ادامه مطلب